Bygdalag i Luster
Mange flotte lokale aktivitetar
Ein stor verdi for trivselen i Luster

Her skal du finna heimesider til bygdalag i Luster

eller facebooksider til nyheiter

VIL DITT BYGDALAG HA HEIMESIDE?

Ei heimeside passar til faste opplysningar. Facebook passar godt til nyheiter. Få: www.ditt.bygdalag.no Sjå:

Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag

VIL DITT BYGDALAG HA EPOSTADRESSER?

Du får epostadresse:: [email protected] Eller viss du har heimeside her: [email protected]

GRASROTMIDLAR

Eg hjelper deg med å få registrert bygdalaget ditt i Brønnøysund slik at det får organisasjonsnummer og kan få grasrotmidlar.

Ole Jan Sønnesyn