Bygdalag i Luster
Mange flotte lokale aktivitetar
Ein stor verdi for trivselen i Luster

Her skal du finna heimesider til bygdalag i Luster

eller facebooksider til nyheiter

HEIMESIDE?

Ei heimeside passar til faste opplysningar. Facebook passar godt til nyheiter. Få: www.ditt.bygdalag.no Sjå:

Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag

EPOSTADRESSER?

Du får epostadresse:: namn@bygdalag.no Eller viss du har heimeside her: namn@ditt.bygdalag.no

OJS Lusternett

GRASROTMIDLAR

Registrert bygdalaget i Brønnøysund slik at det får organisasjonsnummer og kan få grasrotmidlar.

OJS Lusternett.no